test

Heerlijckheijd Nispen logo ContourKom naar het unieke coulissenlandschap en de natuurgebieden in onze omgeving. Ervaar de rust. Laat je imponeren door de knotwilgen in het turflandschap en beleef onze omgeving vol natuur met de mooiste plekjes. Nispen is een ideale bestemming voor een korte vakantie of een dagje uit. Het heeft een goed netwerk aan fiets- en wandelroutes. In de buurt zijn musea, kerken, zwembaden en verscheidene heidegebieden; een gevarieerd aanbod aan winkels, markten, horeca en evenementen maken het aanbod compleet.

 

[column col=”1/3″]

Landgoed Wouwse Plantage

Landgoed Wouwse PlantageKLOorspronkelijk bestond het gebied uit veenmoeras, afgewisseld met zandruggen en vervolgens heide. Begin 1500 liet de markies van Bergen op Zoom de gronden bebossen. Het landgoed is tot een gevarieerd landgoed uitgegroeid en is van uitzonderlijke schoonheid. De eerste particuliere eigenaar Baron de Caters, heeft het dorp Wouwse Plantage in de negentiende eeuw gesticht en de bebouwing van Plantage Centrum. De Rijksmonumenten op de Plantage , zoals het jachthuis en het witte kasteeltje, zijn nog steeds in privébezit.

Rucphense Heide

Rucphense Heide_KLDe Rucphense Heide en Bossen zijn onderdeel van een grootschalig natuurgebied. Waar nu bossen staan, was vroeger stuifzand. Dennenbos wordt afgewisseld met loofbos, grasland en heide. Op de hei groeien brem en houtgras. In het opeengepakte dennenbos zijn open plekken gemaakt, zodat er een natuurlijker bos ontstaat en er meer planten en dieren voorkomen. Het grootste deel van het bos is vrij toegankelijk. In het bos zijn veel paden en wegen afgesloten voor verkeer, daar kan je nog heerlijk genieten van de rust en natuur.
[/column]
[column col=”1/3″]

Kalmthoutse Heide

Kalmthoutse HeideKLIn het oosten van Grenspark De Zoom liggen de hogere zandgronden met heide, vennen en bossen van de Kalmthoutse Heide. Heidelandschappen zijn ontstaan door begrazen, kappen en afbranden van het oorspronkelijke bos. Vooral in het centrale heidegebied liggen vele prachtige vennen zoals het grootste: het Stappersven. Alle vennen in het Grenspark worden uitsluitend gevoed door regenwater. De uitgestrekte bossen zijn in de negentiende eeuw aangelegd als productiebossen om snel goed hout te kunnen leveren.

Molenbeek(pad) en Moerendaal

Molenbeekpad_KLDe Molenbeek is een langzaam stromende laaglandbeek. Het beekdal heeft een totale lengte van 23 kilometer. Het Everland is het natuurgebied langs de oevers van de Watermolenbeek. Het ligt tussen Roosendaal en Nispen en is in bezit van Staatsbosbeheer. Het is een nat weidegebied, dat tot 1920 een vrij ontoegankelijk moeras was. Dit is een natuurgebied van 59 hectare groot, met vochtige weilanden, veel knotwilgen, drinkpoelen en oude landbouwpercelen zoals het er ongeveer in de middeleeuwen uitzag.
Bij het bruggetje over de Molenbeek liggen de resten van kasteel Moerendaal, nu omgeven door een beukenhaag. Hier stond in de veertiende eeuw een versterkte hoeve met woontoren en gracht. Het landgoed kwam in de zestiende eeuw in het bezit van de familie Pijpelinckx, familie van schilder Peter Paul Rubens. Halverwege de zeventiende eeuw was het kasteeltje door oorlogsgeweld zo vervallen dat het gesloopt werd. De tegenwoordige eigenaar van de grond, waterschap De Brabantse Delta, heeft een wandelpad op het perceel aangelegd.

[/column]
[column col=”1/3″ last=”true”]

Landgoed Visdonk en Rozenven

Rozenven KLAan de rand van Roosendaal ligt een jong landgoed. Natuurmonumenten beheert deze 110 hectare weg van de bewoonde wereld. Visdonk is rijk aan planten en dieren omdat bos, heide, weide en vennen elkaar afwisselen. Tussen de bospercelen liggen grazige weiden waar koeien lopen. Je kunt er dwalen over lanen door bos en heide. Door het natuurgebied lopen wandel-, fiets- en ruiterroutes. Even verderop kun je turen over de heidevelden of uitkijken over het Rozenven. Het Rozenven is het enige nog overgebleven ven uit deze streek met zijn zeer aparte en beschermde planten, omgeven door bos, moeras, heide en landbouwgebieden. In het Rozenven is van nature weinig leven in aanwezig. Door het plaatsen van een stuwtje en een omlegging is het natuurlijk evenwicht hersteld. In en rondom het Rozenven is het dierenbestand bijzonder. Ook rondom het water een diversiteit aan dieren waaronder de bosuil en de zandhagedis. Rondom het ven staan maar een paar boerderijen met de nodige opstallen en landbouwgronden.

[/column]